ค่านิยม 6 ประการ : ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ด้วยการลดการใช้พลาสติก แบบครั้งเดียวทิ้ง (No more Single Use Plastic)

ค่านิยม 6 ประการ : ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ด้วยการลดการใช้พลาสติก แบบครั้งเดียวทิ้ง (No more Single Use Plastic)

Single-use plastic หรือพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง เป็นพลาสติกที่ใช้งานเพื่ออำนวยความสะดวกในเวลาสั้นๆแต่กว่าจะย่อยสลายนั้นใช้เวลานาน เช่น ถุงพลาสติกจากร้านสะดวกซื้อ เพื่ออำนวยความสะดวกในการถือ หลอดพลาสติก จานพลาสติก กล่องใส่อาหารพลาสติก ช้อนและส้อมพลาสติก ที่มีระยะเวลาการใช้งานแค่ 1 มื้อเท่านั้นแก้วน้ำและแก้วกาแฟเป็นสิ่งที่ใช้พลาสติกเยอะที่สุดเลยก็ว่าได้เพราะแก้วกาแฟ ประกอบไปด้วย หลอดพลาสติก/ฝาพลาสติก/แก้วพลาสติก ยังไม่รวมกับร้านที่มีถุงพลาสติกรองอีก 1 ชั้นเท่ากับว่ามีพลาสติก 3–4 ชิ้นเลยก็ว่าได้

โครงการลดการใช้พลาสติก แบบครั้งเดียวทิ้ง (No more Single Use Plastic) ต้องการรณรงค์ลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งจากร้านเซเว่นฯทุกสาขาทั่วประเทศ ให้ร้านเซเว่นฯ เป็นตัวแทนชุมชนสังคมและประเทศชาติในการแสดงพลังลดและเลิก ลดปริมาณขยะพลาสติกที่ใช้เวลาในการย่อยสลายและเป็นปัจจัยของภาวะโลกร้อน และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้ประเทศมีสภาวะแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน

โดยดำเนินการ ‘ลด’ และ ‘ทดแทน’ ด้วยการจัดแคมเปญพิเศษ อาทิ

1.โครงการ “นำแก้วมา ราคาพิเศษ” โดยเชิญชวนให้ลูกค้านำแก้วส่วนตัวมาซื้อเครื่องดื่มที่ร้านเซเว่นฯได้ส่วนลด 2 บาท

2.โครงการ “ปุ่ม No Cup” เชิญชวนลูกค้าสายกรีนนำแก้วส่วนตัวมาซื้อเครื่องดื่มที่ร้านเซเว่นฯในราคาปกติ

3.โครงการ “บรรจุภัณฑ์ รักษ์โลก” เปลี่ยนจากบรรจุภัณฑ์พลาสติกเป็นบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก(แก้วกระดาษเคลือบPBS/หลอดพลาสติกหุ้มกระดาษ/ฝายกดื่ม/ถุงกระดาษ/ไม้คนกาแฟ/หลอดPLA)เฉพาะสาขาที่ร่วมโครงการฯ

4.โครงการ “งดให้ช้อนส้อม ต้องร้องขอ” โดยน้องที่ร้านไม่แจกอัตโนมัติจะให้ต่อเมื่อลูกค้าร้องขอเท่านั้น

5.โครงการ “ขายหลอด” ทดลองกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต โดยขายหลอดให้กับนักศึกษาที่ต้องการใช้หลอดเท่านั้น ไม่แจกอัตโนมัติ

6.โครงการ “รักษ์โลก แค่ยกดื่ม” รณรงค์ให้ลูกค้าลดการใช้หลอดพลาสติกเปลี่ยนมายกดื่มแทนและเครื่องดื่มกาแฟให้เปลี่ยนมาใช้ฝายกดื่มแทนการใช้หลอด

7.โครงการตู้ “ReFun Machine” สำหรับลูกค้าที่มีขวดพลาสติกสามารถนำมาหยอดเพื่อคัดแยกขยะประเภทขวดกลับไป Recycle และได้รับส่วนลด 2 บาทสำหรือซื้อเครื่องดื่มในร้านเซเว่นฯครั้งต่อไป

8.โครงการ “ถังคัดแยกขยะ” รณรงค์ให้ลูกค้าที่มาใช้บริการแยกขยะโดยที่หน้าร้านเซเว่นฯมีถังแยกให้เป็นขยะประเภท Recycle

9.โครงการ “ลดพลาสติก ในถ้วยข้าว” เป็นการลดเนื้อพลาสติกที่ใช้สำหรับบรรจุถ้วยข้าวสวยในร้านเซเว่นฯโดยมีเป้าหมายลดให้ได้ 4.6กรัม/ชิ้น

ประโยชน์ที่สังคมหรือชุมชนได้รับ: ประเทศไทยมีสภาวะแวดล้อมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนจากปริมาณขยะพลาสติก จากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของลูกค้า นักเรียน นักศึกษาเปลี่ยนไป ลูกค้าที่เข้าร้านเซเว่นฯ ทุกสาขาทั่วประเทศ ปฏิเสธการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งอัตโนมัติ