ซีพีกับการปลูกฝังเด็กไทยรักวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

.
ต้อนรับสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี ชวนแฟนเพจคลังภาพย้อนเวลากับบทบาทซีพีต่อการปลูกฝังความรักวิทยศาสตร๋เยาวชนไทยกัน
.
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถือเป็นศาสตร์หรือความรู้ที่มีความสำคัญต่อการสอนให้มนุษย์รู้จักเหตุและผลและรู้จักกฏเกณฑ์สำคัญของธรรมชาติและนำมาสู่การคิดค้น พัฒนา สร้างสรรค์สิ่งที่จะมาช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิต
.
ประเทศที่พัฒนาก้าวหน้าล้วนให้ความสำคัญและปลูกฝังความรัก ความสนใจในวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้รู้จักคิดเป็นวิทยาศาสตร์ที่เป็นเหตุผลและต่อยอดนำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี
.
แต่ปัญหาของประเทศไทยพบว่าเด็กไทยไม่ค่อยชอบเรียนวิทยาศาสตร์ เห็นว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องยาก เป็นเรื่องที่เด็กหัวดีเรียนกัน อีกทั้งสภาพแวดล้อมในระบบโรงเรียนและครอบครัวไทยไม่เอื้อต่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ขาดแคลนอุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการณ์สำหรับการศึกษา ทดลอง ค้นคว้าหาคำตอบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
.
ซีพีในฐานะเติบโตมาบนพื้นฐานการให้ความสำคัญและการนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเล็งเห็นความสำคัญเรื่องนี้และได้มีบทบาทสนับสนุนการปลูกฝัง การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนไทยให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องรอบตัว เป็นเรื่องสนุกและสอนให้รู้จักคิดและมองสิ่งต่างๆอย่างมีเหตุผลและใช้วิทยาศาสตร์มารับใช้ผู้คนผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
.
ซีพี โดยเทเลคอมเอเชียได้ริเร่ิมส่งเสริมความรักความสนใจในวิทยาศาสตร์ผ่านโครงการ”ห้องเรียนวิทยาศาสตร์เทเลคอมเอเชีย”ตั้งแต่ปี2539โดยร่วมกับโรงเรียนในเขตกทม.นำเด็กๆออกไปเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ตามแห่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ และในยุคที่อินเทอร์เน็ตเริ่มเข้ามามีบทบาทในสังคมไทย เทเลคอมเอเชียได้ริเริ่มโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ภายใต้โครงการ”ห้องเรียนไอทีเทเลคอมเอเชีย”เพื่อเสริมทักษะการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอนกับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้เด็กๆใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย
.
นอกจากนี้ยังร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทยจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เด็กนักเรียนทั่วประเทศหรือโครงการนักวิทยาศาสตร์น้อยทีเอ ตั้งแต่ปี2537 ต่อเนื่องจนมาถึงยุคทรู ส่งเสริมให้เด็กทั่วประเทศคิดค้น ทำโครงงานวิทยาศาสตร์รอบตัวและเคยไปแข่งขันชนะในต่างประเทศ
.
และซีพียังได้สนับสนุนสสวท.ดำเนินโครงการโอลิมปิควิชาการ ส่งเสริมเยาวชนไทยไปแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในระดับโลก สร้างแรงบันดาลใจและความสนใจด้านวิทยาศาสตร์กับเยาวชนไทย โดยมีข้าวตราฉัตรให้การสนับสนุนในปัจจุบัน
.
สำหรับสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี2565 ซีพีร่วมกับกทม.จัดกิจกรรม”CP บางกอกวิทยา” เปิดพื้นที่ทรู ดิจิทัล พาร์คเปิดห้องเรียนวิชาเทคโนโลยีหุ่นยนต์และดิจิตัลให้เด็กๆ เยาวชนไทยเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมผ่านความสนุก ความรู้
โซนหุ่นยนต์
  • * สร้างแรงบันดาลใจให้กับนวัตกรน้อย ด้วยกองทัพหุ่นยนต์หลากหลายรูปแบบจาก True Robotics ที่พัฒนาความฉลาดล้ำของหุ่นยนต์โดยคนไทย จนสามารถให้ข้อมูล ส่งของ นำทาง และเสิร์ฟเครื่องดื่มได้
  • * Mini Workshop กับ ROBOT LAB ชวนเรียนรู้การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับมืออาชีพ ต่อยอดความฝัน ฝึกฝนทักษะเพื่อมุ่งสู่เส้นทางนักพัฒนานวัตกรรมหุ่นยนต์ในอนาคต
  • * สตูดิโอสแกนบุคคล 3 มิติ (3D AVATAR STUDIO) ถ่ายภาพ 3 มิติ โดยใช้กล้องพร้อมกันถึง 100 ตัว ภายในเวลา 15 วินาที พร้อมนำภาพไปแปลงเป็น Animation, SFX, VR, AR รวมถึงทางการแพทย์
  • * True 5G Pong Bot หุ่นยนต์ฝึกปิงปองอัจฉริยะตัวแรกในไทย ใช้เทคโนโลยี 5G และ Robotics ทำงานร่วมกับกล้องจับความเคลื่อนไหว สามารถตอบสนองแบบเรียลไทม์ตามระดับความสามารถของนักกีฬาได้อย่างแม่นยำ ช่วยพัฒนาได้ทั้งทักษะและเทคนิคการเล่นปิงปอง
โซนนวัตกรรม
  • * CP Innovation for Sustainability Center ชมนิทรรศการการดำเนินธุรกิจของเครือซีพีตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ผ่านการสร้างสรรค์ “นวัตกรรมและเทคโนโลยี” ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจตลอดหนึ่งศตวรรษของเครือซีพี
  • * RICOH Experience Center สัมผัสประสบการณ์เทคโนโลยีดิจิทัลที่ช่วยให้การบริหารจัดการงานเอกสารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิดและ Analytic Solutionsและระบบห้องประชุมอัจฉริยะ
  • * พื้นที่สร้างสรรค์จาก KMITL City Center และ Next Creator Space พบกับเทคโนโลยี AR, VR และ Metaverse ตลอดจน Digital Playground ให้ชมและทดลองเล่นอย่างจุใจ
  • * Beartai ชวนทดลองเป็นผู้ประกาศข่าวเทคโนโลยีในสตูดิโอสื่อไลฟ์สไตล์เทคโนโลยีชื่อดังของไทย
  • * Techsauce เปิดแนะแนวอาชีพสายเทคให้กับน้องๆ ที่สนใจอยากจะทำงานด้านดิจิทัล และเทคโนโลยี
.
ชวนชาวซีพีส่งเสริม ปลูกฝังความรักวิทยาศาสตร์กับลูกหลานและเด็กไทย คิดเป็นวิทยาศาสตร์ รักวิทยาศาสตร์ ใช้วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์สังคม
Cr. คลังภาพซีพี 100 ปี