ประธานรัฐสภา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมทั้งบุคคลสำคัญจากแวดวงต่าง ๆ เป็นเจ้าภาพร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ ในพิธีสวดพระอภิธรรม “ท่านประธานกิตติมศักดิ์มนตรี เจียรวนนท์” คืนที่ 3

เมื่อวันที่ 13  ส.ค. 65 ณ ศาลาพีชานนท์ วัดธาตุทอง มีการจัดพิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อบำเพ็ญกุศลแก่ท่านประธานกิตติมศักดิ์มนตรี เจียรวนนท์ ต่อเนื่องเป็นคืนที่ 3 โดยได้รับเกียรติจาก คุณชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร   คุณวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ คุณชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และพลตำรวจโท จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เป็นเจ้าภาพร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยในพิธีสวดพระอภิธรรมคืนนี้ มีพระเถระชั้นผู้ใหญ่ร่วมในพิธีฯด้วย คือ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร พระมงคลธรรมธัช เจ้าคณะอำเภอบางเสาธง และเจ้าอาวาสวัดสิริเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

สำหรับผู้ร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของท่านประธานกิตติมศักดิ์มนตรี ในคืนที่ 3 นี้ ยังเต็มไปด้วยครอบครัว ญาติมิตร รวมถึงผู้บริหารบริษัทในเครือฯ นำโดย ท่านประธานกิตติมศักดิ์จรัญ-คุณหญิงเอื้อปรานี เจียรวนนท์ ท่านประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์ คุณวรรณี เจียรวนนท์ รอสส์ คุณณรงค์ เจียรวนนท์ คุณศุภชัย-คุณบุษดี เจียรวนนท์ คุณกมลนันท์ เจียรวนนท์

ผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน ประกอบด้วย คุณบุญยงค์ ยงเจริญรัฐ รองประธาน หอการค้าไทย-จีน พลตำรวจตรี เสถียร บุญค้ำ ผู้บังคังการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 2 และ คุณสุเทพ สุวรรณรัตน์ นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ และ ศาสตราจารย์ ดร. ศักดา ธนิตกุล กรรมการอิสระ บริษัท ซีพี เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

ในส่วนของผู้บริหาร ที่มาร่วมงาน ประกอบด้วย ดร.อาชว์ เตาลานนท์ คุณธนากร เสรีบุรีและภริยา คุณอดิเรก ศรีประทักษ์ คุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ คุณประสิทธิ์ ดำรงชิตานนท์ ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ คุณประเสริฐศักดิ์ องค์วัฒนกุล และภริยา คุณเรวัติ หทัยสัตยพงศ์


ในการนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม เพื่อแสดงความอาลัยต่อการจากไปและน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีของท่านประธานกิตติมศักดิ์มนตรี เจียรวนนท์ ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกก่อตั้งเครือซีพี ณ ศาลาพีชานนท์ วัดธาตุทอง โดยกำหนดสวดพระอภิธรรมไปจนถึงวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 และจะมีพิธีบรรจุศพในวันเดียวกัน