เครือซีพี เปิดสถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ ต้อนรับผู้เข้าอบรมจากสถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์การพัฒนาผู้นำ

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 :  ท่านประธานอาวุโส ธนินท์ เจียรวนนท์ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมจากสถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (Academy of Business Creativity : ABC) มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตร “สร้างกลยุทธ์ธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์” นำโดย คุณสรกล อดุลยานนท์ (หนุ่มเมืองจันท์) และ คุณธนา เธียรอัจจริยะ ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อำนวยการสถาบันฯ ผศ.ดร.วิรัตน์ เลิศไพฑูรย์พันธุ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ คุณกรกนก เชาว์ปรีชา ผู้อำนวยการหลักสูตร ABC นำผู้อบรมในหลักสูตรรุ่นที่ 13 และศิษย์เก่ารุ่นที่ 10 – 12 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารจากหลายองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 250 คน เข้าแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์การพัฒนาผู้นำ และเยี่ยมชมสถาบันผู้นำ เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยมี ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ประธานคณะผู้บริหารด้านยุทธศาสตร์ข้อมูลและการสื่อสาร เครือซีพี และ คุณคริสมาส ศุภทนต์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือซีพี ร่วมให้การต้อนรับ

ก่อนเริ่มการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ได้นำคณะผู้เข้าอบรมฯ เยี่ยมชมสถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ และชมชุดภาพศิลป์ภายในสถาบันฯ ทีมีความงดงามและมีคุณค่า ซึ่งเป็นผลงานของศิลปินแห่งชาติ และศิลปินที่มีชื่อเสียงหลายท่าน อาทิ ผลงานช่วงเวลาสุนทรีย 9.59-16.59 ณ กรุงรัตนโกสินทร์ ยุค 2563/2020 ของอาจารย์ปรีชา เถาทอง  ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปี 2562  ผลงานประติมากรรม ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว  และผลงานประติมากรรม ความอุดมสมบูรณ์  จากอาจารย์ศราวุธ ดวงจำปา  ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศศิลป์ (ประติมากรรม) ประจำปี 2560 ผลงานภาพวาดชุดเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 และผลงานภาพวาดชุดเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 ของอาจารย์สมศักดิ์ รักษ์สุวรรณ เป็นต้น

จากนั้นคณะผู้เข้าอบรมฯ ได้ชมวีดีโอแนะนำเครือซีพี และผลงานที่โดดเด่น ได้แก่ โครงการเกษตรหมุนเวียนทันสมัยผิงกู่ เขตผิงกู่ นครปักกิ่ง ประเทศจีน และสายการผลิตข้าวกล่องพร้อมรับประทาน โดยใช้ระบบอัตโนมัติ ณ โรงงานอาหารสำเร็จรู CP Food Enterprise (QINGDAO) Co., Ltd. เมืองชิงเต่า มณฑลซานตง ประเทศจีน

ในการนี้ ท่านประธานอาวุโสธนินท์ ได้เปิดโอกาสให้คณะผู้ศึกษาดูงานได้สัมภาษณ์พิเศษ ในรูปแบบการสนทนา โดยมีคุณสรกล หรือ หนุ่มเมืองจันท์ และ คุณธนา เป็นผู้ร่วมสนทนาในหัวข้อ “ความสำเร็จดีใจได้วันเดียว” เจาะลึกในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการสร้างคน การพัฒนาผู้นำของเครือฯ รวมทั้งภาพในอนาคตของเครือซีพี โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น และเป็นกันเอง โดยผู้เข้าอบรมให้ความสนใจและตั้งใจฟังเป็นอย่างมาก ก่อนจบการสนทนาท่านประธานได้อวยพรปีใหม่ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม

“ขอให้คุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์ทั้งหลาย ดลบันดาลให้ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านประสบความสำเร็จ ธุรกิจที่ทำอยู่เจริญรุ่งเรือง ยิ่งธุรกิจของท่านเจริญรุ่งเรืองเท่าไหร่ประเทศชาติก็ยิ่งเจริญยิ่งขึ้น ทุกท่านมีส่วนช่วยพัฒนาให้ประเทศไทยเจริญรุ่งเรืองด้วย ขอให้ทุกท่านช่วยกันรักษา และพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น”

ท่านประธานอาวุโสธนินท์ กล่าว

ทั้งนี้ หลักสูตร ABC เป็นหลักสูตรที่เน้นแนวคิดบูรณาการความรู้ทางธุรกิจให้เข้ากับความคิดสร้างสรรค์ โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้ มีผู้บริหารจากองค์กรที่มีชื่อเสียงระดับแนวหน้าของไทยทั้งนักธุรกิจ นักการตลาดรุ่นใหม่ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ อาทิ ผู้บริหารจาก Flash Express , ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO) SCB 10X Co., Ltd. , ผู้บริหารจาก Thai Union Seafood , ที่ปรึกษา บริษัทฮาตาริ , กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลรามคำแหง รวมถึง รองกรรมการผู้อำนวยการช่องวัน 31 ผู้สร้างสรรค์รายการ The Golden Song ซึ่งการศึกษาดูงานครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมเป็นอย่างมาก เพราะสามารถนำไปต่อยอดความคิดเสริมศักยภาพความเป็นผู้นำให้ธุรกิจเดินหน้าสู่ความสำเร็จได้ในอนาคต