คุณขจร เจียรวนนท์ นำผู้บริหารและพนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์ทั่วประเทศร้อยเรียงความดี ผนึกกำลังจิตอาสาพระราชทาน รวมทั้งพนักงานภาครัฐและประชาชนบำเเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 พร้อมกัน 35 จุดทั่วประเทศ

25 พฤศจิกายน 2565   เครือซีพีในฐานะบริษัทเอกชนไทยมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ดำเนินธุรกิจใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ได้ร่วมผนึกกำลังภาครัฐและเอกชน รวมทั้งจิตอาสาพระราชทาน จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565  ทั้งนี้  ผู้บริหารและพนักงานของเครือฯ นำโดยคุณขจร เจียรวนนท์ กรรมการบริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ดร.นริศ  ธรรมเกื้อกูล  ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มโลตัสส์เอเชีย-แปซิฟิก ยกเว้นประเทศจีน  คุณจอมกิตติ  ศิริกุล  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ผู้ช่วยบริหาร สำนักประธานคณะกรรมการบริหาร  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) คุณเรวัติ  หทัยสัตยพงศ์  รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจอาหารสัตว์บก  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)  คุณภูมิชัย  ตรัยดลานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด คุณอภัยชนม์  วัชรสินธุ์ ที่ปรึกษาด้านบริหารกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วย คุณโกศล สิงหนาท ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน และพนักงานซีพีอาสาจากทุกกลุ่มธุรกิจกว่า  และประชาชนกว่า  200  คน ร่วมใจผนึกกำลังทำความดี ปลูกป่าชายเลนและเก็บขยะบริเวณพื้นที่ป่าชายเลนทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ยังได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ ในอีก 34 จุด มีเพื่อนพนักงานซีพีอาสากว่า 1,700 คนเข้าร่วมโดยพร้อมเพียงกันทั่วประเทศ

คุณขจร เจียรวนนท์ กรรมการบริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด  กล่าวว่า  ตามที่ประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์ มีนโยบายให้ทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนเป็นวันจิตอาสาประจำปีของเครือฯ  โดยจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม และเพื่อสนองพระราโชบายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนโดยรอบ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

ทั้งนี้ เครือฯ และบริษัทในเครือฯ ได้ร่วมจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”  พร้อมกันทั่วประเทศ โดยกิจกรรมหลักในปีนี้ได้ร่วมกับเขตบางขุนเทียนปลูกต้นโกงกางในพื้นที่ป่าชายเลนบางขุนเทียน ตามแนวพระราชดําริด้านการอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลน ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  เพื่ออนุรักษ์พื้นที่ป่าชายเลนที่นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบนิเวศชายฝั่ง อันเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นแหล่งอาหารสำคัญของสัตว์น้ำ

และยังมีประโยชน์ในด้านอื่น ๆ อีกมากมาย อาทิ ช่วยป้องกันการพังทลายของดินชายฝั่ง และดูดซับสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ช่วยปกป้องประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งจากภัยธรรมชาติ อีกทั้งป่าชายเลนยังเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนขนาดมหาศาล เพราะมีอัตราการสังเคราะห์แสงสูง ช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สามารถกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในรูปของเนื้อไม้ และกักเก็บคาร์บอนในดินได้ในปริมาณที่มากกว่าป่าบกถึง 6 เท่าตัว รวมทั้งยังสามารถเพิ่มปริมาณออกซิเจนในบรรยากาศ นับว่าป่าชายเลยเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามหาศาลทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของประเทศ และเป็นสถานที่พักผ่อนและแหล่งศึกษาธรรมชาติ อีกด้วย

นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ยังได้จัดกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ที่หลากหลาย ในพื้นที่รอบสำนักงาน และพื้นที่สาธารณะ อาทิ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด มหาชน หรือ CPF ที่โรงเพาะฟักลูกกุ้งตะวัน จ.พังงา จัดกิจรรมเก็บขยะ ณ ชายหาดทับตะวัน และ หน่วยงานวิจัยพัฒนา โรงเพาะฟักลูกกุ้งท่าบอน จัดกิจกรรมปลูกมะพร้าวชายทะเลวัดหัวคุ้ง อ.ระโนด จ.สงขลา  ส่วนบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) จ.เชียงใหม่  ทำความสะอาดพื้นที่ พัฒนาโรงเรียน ปรับปรุงสถานทำสื่อการเรียนการสอน โรงเรียนวัดแม่สะลาบ ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ และ บริษัท ซีพีแรม จำกัด จ. ขอนแก่น  จัดกิจกรรมซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ทาสีเครื่องเด็กเล่น ทำความสะอาด แจกอาหาร   และบริษัท เจียไต๋ ที่ได้รวบรวมพนักงานจิตอาสากว่า 500 คน ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ใน 9 พื้นที่ ทั่วประเทศ

ขณะที่กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ (CPPC) และ บ. เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (โลตัส) จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ที่สถานพักตากอากาศบางปู จ.สมุทรปราการ และปลูกป่าในพื้นที่โรงงานสีคิ้ว จ.นครราชสีมา  ขณะที่ บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จํากัด (ธุรกิจไอศกรีม ) จัดกิจกรรมตีเส้นสนามโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดบางบ่อ จ.สมุทรปราการ และ บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด (ธุรกิจสัตว์เลี้ยง) จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์  ที่โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ จ.สมุทรปราการ

ด้าน CP Medical Center  จัดกิจกรรมอาสาให้แก่นักเรียน โรงเรียนวัดกาหลง จ.สมุทรปราการ อาทิ การปลูกพืชผักสวนครัว การแนะนำวิธีล้างมือและใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง การปรับปรุงห้องสมุด การเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน และการมอบสิ่งของต่าง ๆ ให้แก่โรงเรียน เป็นต้น  และ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวาง  ทำความสะอาดทางเดินริมถนนรัชดา และ ถนนหน้าอาคารทรู ทาวเวอร์รัชดา และเก็บขยะบริเวณคลองยายสุ่น ถนนรัชดา เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เป็นต้น