คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ซีอีโอเครือซีพี ลุยแจกฟ้าทะลายโจร 30 ล้านแคปซูลเสริมภูมิคุ้มกันคนไทย สั่งทุกกลุ่มธุรกิจในเครือฯร่วมร้อยเรียงความดี “โครงการ ซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร” แจกกลุ่มเปราะบาง-องค์กรพันธมิตร-จิตอาสาทั่วทุกภูมิภาค นำร่องจับมือมูลนิธิดวงประทีป

จากสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ที่ล่าสุดเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายนที่ผ่านมา มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6,559 คน และยังมีผู้ป่วยสะสมกว่า 2 ล้านคน ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยได้ทยอยเปิดประเทศแล้ว แต่ยังถือว่ามีความเสี่ยงและต้องเฝ้าระวังในหลายพื้นที่ คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือซีพี เปิดเผยว่า จากนโยบายของประธานอาวุโส ธนินท์ เจียรวนนท์ ที่ต้องการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงยาสมุนไพรไทยเพื่อใช้เสริมภูมิคุ้มกันป้องกันโรค ซึ่งประกาศจัดทำโครงการ “ซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร” เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ภายใต้แนวคิด “ร้อยเรียงความดีซีพี 100 ปี” ขึ้น โดยเครือซีพีได้จัดพื้นที่แปลงปลูกจำนวน 100 ไร่ ที่ศูนย์วิจัยแสลงพัน และฟาร์มคำพราน จ.สระบุรี เริ่มดำเนินการปลูกต้นฟ้าทะลายโจรตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา เพื่อผลิตสมุนไพรฟ้าทะลายโจรแจกฟรี 30 ล้านแคปซูล โดยขณะนี้กระบวนการปลูกจนถึงการผลิตยาสมุนไพรดำเนินการเสร็จสิ้นพร้อมแจกจ่ายส่งมอบไปยังประชาชนคนไทย

ซีอีโอเครือซีพี กล่าวว่า เครือซีพีพร้อมทุกกลุ่มธุรกิจได้ผนึกกำลังส่งมอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรไปยังองค์กรพันธมิตร โรงพยาบาล หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน สถาบันการศึกษา มูลนิธิและกลุ่มจิตอาสาในพื้นที่ต่าง ๆ รวมทั้งพื้นที่ที่ยังมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 โดยเริ่มแจกจ่ายที่มูลนิธิดวงประทีป ชุมชนคลองเตย เป็นแห่งแรก จากนั้นตั้งเป้าหมายทยอยแจกจ่ายอย่างต่อเนื่องผ่านกลุ่มและองค์กรพันธมิตรต่าง ๆ ทั่วภูมิภาคของประเทศตลอดเดือนธันวาคม

อาทิ มอบให้โรงพยาบาลใน 4 จังหวัดชายแดนใต้ (สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) ผ่านกรมการแพทย์แผนไทย ซึ่งยังเป็นพื้นที่สีแดงเข้มของการแพร่ระบาดโควิด-19 รวมถึงแจกจ่ายไปยังประชาชนและกลุ่มเปราะบางผ่านสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สภากาชาดไทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลศิริราช มูลนิธิออทิสติก มูลนิธิพระดาบส มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย กลุ่มมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา องค์กรสื่อต่างๆ กลุ่มจิตอาสา และชุมชนมักกะสัน ชุมชนลาดพร้าว เป็นต้น

“เครือซีพียึดมั่นในหลักปรัชญา 3 ประโยชน์ ซึ่งเป็นหนึ่งในค่านิยมสำคัญขององค์กรที่ต้องสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ ประชาชนมาเป็นลำดับแรก ซึ่งท่านประธานอาวุโสธนินท์ เล็งเห็นว่าเครือฯ มีศักยภาพที่จะช่วยเหลือสังคมได้ในภาวะปัจจุบันที่การสร้างสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับคนไทยทุกคน ซีพีจึงขอร่วมส่งเสริมสนับสนุนการใช้สมุนไพรไทยอย่างฟ้าทะลายโจรที่มีสรรพคุณช่วยป้องกันไข้หวัดสร้างภูมิคุ้มกันแจกจ่ายฟรีให้กับประชาชนคนไทยผ่านกลุ่มองค์กรพันธมิตรต่าง ๆ ต่อไป” นายศุภชัยกล่าว

คุณวรวิทย์ เจนธนากุล กรรมการและเลขานุการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะผู้แทนเครือฯส่งมอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร โครงการ “ซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร” จำนวน 5,000 กระปุก ให้แก่มูลนิธิดวงประทีป กล่าวว่า เครือซีพีมุ่งมั่นช่วยเหลือสังคม โดยเฉพาะในช่วงที่ประเทศชาติมีวิกฤต ซึ่งการมอบฟ้าทะลายโจรให้แก่มูลนิธิดวงประทีปครั้งนี้ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับคนในชุมชนคลองเตยได้ใช้เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันต่อไป

ครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิดวงประทีป กล่าวว่า ขอบคุณท่านประธานอาวุโสเครือซีพี ที่มีเจตจำนงเพื่อช่วยเหลือประชาชนคนไทย และได้เลือกมูลนิธิดวงประทีปเป็นหน่วยงานเพื่อส่งต่อความห่วงใยไปสู่คนในชุมชนคลองเตยที่มีประชากรอยู่ประมาณ 1 แสนคน ซึ่งยาฟ้าทะลายโจรที่ได้รับมาในครั้งนี้มีประโยชน์อย่างมากต่อคนในชุมชน เพราะช่วยทำให้ประชาชนที่ขาดโอกาสได้เข้าถึงยาเพื่อใช้ในการรักษาโรคและเพิ่มภูมิคุ้มกันได้ เพราะฟ้าทะลายโจรเป็นพืชสมุนไพรพื้นบ้านที่มีสรรพคุณหลากหลาย

Cr: Pr CPG