ผู้บริหารเครือซีพีห่วงใย/ขอบคุณ/ส่งกำลังใจเพื่อนพนักงานที่ยังปฏิบัติงานบริการประชาชนท่ามกลางวิกฤตโควิด-19

ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกทำให้กิจการของเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ออกมาตรการในการป้องกันและเฝ้าระวังไวรัสโควิด-19 เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของพนักงานรวมทั้งกิจการต่างๆสามารถดำเนินการต่อเนื่องเพื่อให้การผลิตสินค้า การให้บริการลูกค้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การระบาดยังคงขยายวงกว้างทำให้เกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ทำให้เครือฯและกิจการในเครือฯปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานโดยส่วนหนึ่งปฏิบัติงานที่บ้านหรือ Work from Home อีกส่วนหนึ่งยังจำเป็นต้องปฏิบัติงานในสำนักงาน โรงงาน และร้านจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ

ด้วยเหตุนี้ผู้บริหารเครือฯมีความห่วงใยในการปฏิบัติงานของเพื่อนพนักงาน โดย คุณวัลลภ เจียรวนนท์ รองประธานอาวุโสเครือฯ กล่าวว่า

ตามที่ได้เกิดภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โรคโควิด-19) ในขณะนี้

“ผมมีความห่วงใยทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง สถานการณ์การแพร่ระบาดที่ยังไม่ลดลง กอปรกับการต้องปฏิบัติงานและใช้ชีวิตอยู่เพียงในเคหสถานเป็นเวลานาน อาจนำมาซึ่งความเครียดสะสมผมขอให้ทุกท่านดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมีสติ รับฟังข่าวสารที่เชื่อถือได้จากทางราชการ หากมีความจำเป็นต้องออกนอกเคหสถาน ขอให้เพิ่มความระมัดระวังความเสี่ยงจากการรับและแพร่เชื้อ ต้องป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด ตามคำแนะนำของทางราชการและหน่วยงานสาธารณสุข

โอกาสนี้ ผมขอส่งกำลังใจมายังทุกท่าน ขอให้ทุกท่านมีสติ มีความอดทน เพื่อร่วมกันก้าวผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปให้สำเร็จ และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์ทั้งหลาย จงปกปักรักษา คุ้มครอง ท่านและครอบครัว ให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ปราศจากโรคร้ายใดๆ มาแผ้วพาน”

+++++++++++++++++++++++

ขณะที่ คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหารซีพีออลล์ กล่าวว่า

“ผมมีความภูมิใจว่าประชาชนคนไทยกับชาวเซเว่นอีเลฟเว่นมีความผูกพันกัน เราเชื่อถือกัน เราอยู่ด้วยกัน เซเว่นฯเปิดประชาชนก็สบายใจ แม้หลายจงหวัดจะให้ปิดร้านในผลัดกลางคืน แต่เราจะไม่ปิดไฟหน้าร้าน เราจะสว่างไสว เพื่อสร้างความอบอุ่นและความปลอดภัยให้กับประชาชน ธุรกิจของเราจะยังคงเดินหน้าต่อไป แม้รายได้จะน้อยลงแต่ก็พอเพียงและสามารถจุนเจือครอบครัวลูกน้องทั้งหมดของเราได้ ขออวยพรให้เพื่อนร่วมงานทุกท่านปลอดภัย มีกำลังใจที่จะร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรค และวิกฤตรอบนี้ไปด้วยกัน เราผ่านได้แน่ครับ”

+++++++++++++++++++++++

ทางด้าน คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานกรรมการบริหาร ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า

“ขอขอบคุณเพื่อนพนักงานทุกท่านที่เสียสละเดินทางเข้ามาปฏิบัติงานในสำนักงาน เพื่อดูแลลูกค้าของเรา ในช่วงสถานการณ์วิกฤต Covid-19 นี้ ผมขอจัดเตรียมอาหารมื้อกลางวันและมื้อเย็นให้ทุกท่าน เพื่ออำนวยความสะดวก ช่วยรักษาระยะห่างทางสังคม Social Distancing ที่จะต้องออกไปทานข้างนอกและแทนคำขอบคุณจากเพื่อนๆชาวทรู”

และไม่เพียง 3 ท่านผู้บริหารของเครือฯ ที่มีความห่วงใยเพื่อนๆชาวซีพี ผู้บริหารทุกคนทุกระดับต่างมีความห่วงใยเพื่อนพนักงานและขอบคุณเพื่อนพนักงานซีพีทุกคนพร้อมส่งกำลังใจให้พนักงานทุกคนรวมทั้งครอบครัวปลอดภัยจากโควิด-19 ผ่านเหตุการณ์ไปด้วยกัน