เครือเจริญโภคภัณฑ์และกลุ่มทรู รับโล่ผู้สนับสนุนโครงการ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย” ตอบโจทย์ภารกิจส่งเสริมการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่ว กทม. 

ศาลาว่าการ กทม. 2 – 23 พฤศจิกายน 2564 – กรุงเทพมหานคร โดย พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการ ร่วมกับหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดย คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการ หอการค้าไทย มอบโล่เพื่อแสดงความขอบคุณแก่ เครือเจริญโภคภัณฑ์และกลุ่มทรู โดย คุณมนัสส์ มานะวุฒิเวช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) และคุณฐนสรณ์ ใจดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรู ดิจิทัล พาร์ค ในฐานะพันธมิตรผู้สนับสนุนโครงการ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯปลอดภัย” ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

โดยกลุ่มทรู ได้นำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการให้บริการลูกค้ามาร่วมดูแลระบบคอลล์ เซ็นเตอร์กลางหมายเลข 1516 เตรียมความพร้อมทั้งเรื่องระบบ พนักงานรับสาย และคู่สายอีก 150  คู่สาย เพื่ออำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการลงทะเบียนฉีดวัคซีนผ่านเว็บไซต์ 2564 www.ไทยร่วมใจ.com ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 จนจบโครงการ

ยิ่งไปกว่านั้น จากนโยบายเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประเทศ สร้างภูมิคุ้มกันหมู่แก่ประชาชนโดยเร็วและมากที่สุด ทรู ดิจิทัล พาร์ค จึงผนึกกำลังสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สนับสนุนภารกิจฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชนในโครงการ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย” ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน – 13 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้  ได้ให้บริการครบตามเป้าหมายแล้วกว่า 75,000 เข็ม ซึ่งทรู ดิจิทัล พาร์ค เป็นจุดฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลที่ทันสมัยที่สุด ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย ทั้งระบบจัดคิว หุ่นยนต์ให้ข้อมูลและบริการต่างๆ ตลอดจนนวัตกรรมอัจฉริยะตรวจวัดสภาพแวดล้อมและจำนวนผู้เข้าใช้บริการ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

การสนับสนุนดังกล่าว เป็นการสานต่อนโยบายของกลุ่มทรู ที่ต้องการร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่คนไทยและประเทศไทยฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน ภายใต้โครงการ “ซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19” ตลอดจนเสริมภารกิจในฐานะที่ทรูเป็นสมาชิกหอการค้าไทยอีกด้วย

#True5Gเคียงคู่สู้โควิด #TrueTogether
#คุณค่าของการมีกันและกัน #TrueMoveH #True5G
#ซีพีร้อยเรียงความดี #ซีพี100ปี #ซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด