ข้าวตราฉัตร ภายใต้โครงการร่วมใจสู้ภัย COVID-19 มอบเครื่องดื่มวิตามิน การเคหะแห่งชาติ

คุณเทียนชัย จูพัฒนกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ มอบเครื่องดื่มวิตามินไวตาวัน ซีพลัส จำนวน 15,000 ขวด และเครื่องดื่ม BK วิตามินซ่า จำนวน 21,600 กระป๋อง
โดยได้รับเกียรติจากคุณวิญญา สิงห์อินทร์ รองผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ และคุณเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ รับมอบ
ส่งต่อกำลังใจและช่วยเหลือหน่วยงานราชการ ผู้เสียสละปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบในช่วงวิกฤต COVID-19 โดยบริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจ ตามปณิธาน 3 ประโยชน์ ของเครือเจริญโภคภัณฑ์