ข้าวตราฉัตร ร่วมสนับสนุนงานไบโอ-สายบุญ ครั้งที่ 2 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซล ต.ลำใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา

คุณมีนา หวังจิ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส เข้าร่วม งาน “ไบโอ-สายบุญ ครั้งที่ 2” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบามสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิรลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยจัดทำ “ถังยังชีพ” เพื่อมอบให้กับกลุ่มผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดยะลาและพื้นที่ใกล้เคียง
โดยมี พลตรีธนัช ฉิมพาลี ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจจังหวัดยะลา ผบ.ฉก.ยะลา ผู้แทนท่านแม่ทัพภาค 4 เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
ในโอกาสนี้ข้าวตราฉัตรได้มอบ ข้าวหอมคุณภาพ ฟู้ดเซอร์วิส ขนาด 5 กก. จำนวน 50 ถุง เพื่อจัดทำถังยังชีพ และน้ำมะพร้าว RU COCO จำนวน 240 กล่องให้กับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในครั้งนี้