ซีพีแรม (ลาดกระบัง) จับมือสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2566 “เสริมสร้างความรู้ในอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม”

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดกระบัง) ผนึกกำลัง สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ร่วมจัดงานเด็ก ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคคิดวันเด็กแห่งชาติและสีสันสิ่งแวดล้อมทางการศึกษา โดยเด็กและเยาวชนได้ร่วมเปิดประสบการณ์และสนุกสนานไปกับสถานีแห่งการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน การจัดการของเสีย และการจัดการทรัพยากรและพลังงานสู่ความยั่งยืน
ทั้งนี้ ซีพีแรม (ลาดกระบัง) ได้ส่งมอบเบเกอรี่ เลอแปง ให้กับน้องๆ ได้อิ่มท้อง พร้อมเรียนรู้กับกิจกรรมให้ความรู้ด้านความยั่งยืน และกิจกรรมให้ความรู้ต่างๆ อย่างเต็มที่ ณ อาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง