ซีพีแรม ยืนหยัดเคียงข้างคนไทย ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 ระลอกใหม่ มอบอาหารพร้อมรับประทาน ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วย

คุณชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี รับมอบอาหารพร้อมรับประทาน ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วย ภายใต้โครงการ “ซีพีแรม รวมใจเพื่อคนไทย สู้ภัย COVID-19 ระลอกใหม่” เคียงข้างคนไทย ฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน โดยมีคุณเดโช ปลื้มใจ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บริษัท ซีพีแรม จำกัด ร่วมส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว เพื่ออำนวยความสะดวก บรรเทาความเดือดร้อน รวมถึงเพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วย ในการนี้ นายแพทย์อภิชน จีนเสวก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว และนายแพทย์สุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมรับมอบ ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี