คุณเจริญ แก้วสุกใส: ซีพีแรม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งแห่งความภาคภูมิใจในโอกาสครบรอบ 100 ปี เครือเจริญโภคภัณฑ์ “CP ร้อยเรียงความดี”

การทำความดี ไม่ว่าจะเป็นทางกาย ทางวาจา หรือทางใจ ล้วนแล้วแต่ทำให้เราทุกคนนั้นมีความสุข โดยความดีสามารถเริ่มง่ายๆ ได้ที่ตัวเรา

“เริ่มต้นที่ตัวเรา ทำดีทั้งกาย วาจา และใจ
ย่อมก่อให้เกิดความปิติยินดี มีสุข
กับตัวเราเอง และสังคม”

คุณเจริญ แก้วสุกใส ที่ปรึกษาอาวุโสคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพีแรม จำกัด

#CPRAM #ซีพีแรม #CPร้อยเรียงความดี