ซีพีแรม (ลาดกระบัง) จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565

คุณภัทร ลิ่มสกุล ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดกระบัง) จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานที่ทำงานมีความสะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีสภาพแวดล้อมที่ดี และมีความปลอดภัย ซึ่งได้มีการมุ่งเน้นในด้าน “ส” สะสาง, “ส” สะอาด และ “ส” สร้างมาตรฐาน โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจ และความร่วมมือจากพนักงานเป็นอย่างดี ณ บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดกระบัง)

รับชมเพิ่มเติมได้ที่
facebook.com/652019371496836/posts/4963087767056620/