คุณวิภา เลิศฤทธิ์ภูวดล: ซีพีแรม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งแห่งความภาคภูมิใจในโอกาสครบรอบ 100 ปี เครือเจริญโภคภัณฑ์ “CP ร้อยเรียงความดี”

การทำความดี และเผยแผ่ความดีนั้น มีประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น เป็นจริยวัตรอันงดงามยิ่ง

“ดีแท้ แผ่ไพศาล
สมานประโยชน์ตน ประโยชน์ท่าน
สานรมณียสถานอันงดงาม”

คุณวิภา เลิศฤทธิ์ภูวดล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด

#CPRAM #ซีพีแรม #CPร้อยเรียงความดี