ซีพีแรม (ชลบุรี) เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ในโอกาสเยี่ยมชมนวัตกรรมกระบวนการผลิต

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา คุณชัญญรัช พีราวัชร ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส และ คุณชุมพล ลีละศุภพงษ์ ผู้จัดการทั่วไป พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บริษัท ซีพีแรม จำกัด ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ จากโครงการ “CP Open House” เปิดบ้านครั้งที่ 2 อย่างอบอุ่น โอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมซีพีแรม และโรงงานชลบุรี รวมถึงสัมผัสนวัตกรรมกระบวนการผลิตอาหารพร้อมรับประทาน และผลิตภัณฑ์คุณภาพจากซีพีแรมที่ทันสมัยแห่งหนึ่งของโลก พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานในเครือฯ ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถถ่ายทอดข้อมูลต่างๆ ไปยังเพื่อน ครอบครัว และสังคมต่อไป ณ บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ชลบุรี)

Cr: CP RAM