มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ขอแสดงความยินดีกับ “น้องโทลี่” อภิรักษ์ จวงสมุทร นักเรียนทุนฯ รุ่น 16

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ขอแสดงความยินดีกับ “น้องโทลี่” อภิรักษ์ จวงสมุทร นักเรียนทุนฯ รุ่น 16 ในโครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนวิทย์-คณิต โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานนักเรียน และคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2566 ด้วยคะแนนเสียงท่วมท้น นับเป็นนักเรียนทุนฯ คนที่ 7 ที่ได้รับโอกาสนี้

น้องโทลี่ กล่าวว่า “ผมจะทำหน้าที่ประธานนักเรียนให้ดีที่สุด และตั้งใจเดินตามความฝันสู่อาชีพทหารในอนาคต”

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทส่งเสริมให้นักเรียนในโครงการฯ มีทักษะการเป็นผู้นำ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้นำที่ดีสู่เส้นทางอาชีพในอนาคต

#มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทท #โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ #ซีพีร้อยเรียงความดี #นักเรียนทุน