ว.เทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์จัดกิจกรรม แห่เทียนจำนำพรรษาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จัดกิจกรรม แห่เทียนจำนำพรรษา เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรได้ร่วมสืบสานประเพณีที่สำคัญของชาวพุทธศาสนาที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน โดยมี อ.วิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักเรียนจำนวนกว่า 200 คน ร่วมขบวนแห่เทียนจำนำพรรษาจากวิทยาลัยฯ ไปยังวัดบัวขวัญพระอารามหลวง เพื่อถวายเทียนจำนำพรรษา เครื่องไทยทาน เพื่อเป็นพุทธบูชา และถวายปัจจัย จำนวน 11,120 บาท ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอิ่มเอมใจของบุคลากรและนักเรียนชาว PAT