ปลัดพาณิชย์ชี้บาทอ่อนจังหวะดีต่อการส่งออก ยันหารือเอกชนใกล้ชิด เผย 26 ก.ย. แถลงตัวเลข 8 เดือน

ภาพโดย Jason Goh จาก Pixabay

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ของค่าเงินบาทที่อ่อนค่าเวลานี้ มองเป็นจังหวะที่ดีเป็นประโยชน์ต่อการส่งออกของไทย ซึ่งจะทำให้การแข่งขันของภาคเอกชนทำได้ง่ายขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการส่งออกไม่ได้ขึ้นอยู่กับค่าเงินบาทเพียงปัจจัยเดียว ค่าเงินถือเป็นปัจจัยสนับสนุน แต่ในระยะยาวจะต้องดูในเรื่องของกลไกตลาด การผลิตสินค้าให้มีประสิทธิภาพ

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเรืองฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ทางกรมฯได้หารือร่วมกับภาคเอกชนในทุกอุตสาหกรรมอย่างใกล้ชิด เพื่อติดตามสถานการณ์และบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น มองว่าธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลในเรื่องของค่าเงินบาท จะรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้ โดยสินค้าไทยที่ได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าอยู่ในกลุ่มสินค้าเกษตร,อาหาร แต่สำหรับภาคอุตสาหกรรมที่ต้องมีการนำเข้าสินค้าทุนและเครื่องจักร อาจได้รับผลกระทบบ้าง มั่นใจว่าหลังจากนี้สถานการณ์จะดีขึ้น และไม่ได้มีผลกระทบต่อการส่งออก โดยในวันที่ 26 ก.ย.นี้ กระทรวงพาณิชย์จะมีการแถลงสถิติการส่งออกของประเทศในเดือน ส.ค.65 ในช่วง 8 เดือนแรกของปีอย่างเป็นทางการ

ที่มา สยามรัฐ