นับถอยหลังอีก 2 วันสู่ GCNT Forum 2021 งานสัมมนาออนไลน์ครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี

🕦 นับถอยหลังอีก 2 วันสู่ GCNT Forum 2021 งานสัมมนาออนไลน์ครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี ในวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00-16.30 น. ขอเชิญชวนผู้บริหารและพนักงานคลิกลงทะเบียนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย https://gcntforum2021.globalcompact-th.com

📌 พบกับหัวข้อสนทนา ที่รวมผู้นำทั้งจากภาครัฐ ภาคธุรกิจ และสหประชาชาติ มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อผนึกกำลังขับเคลื่อนประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน

📌 ในงานนี้ได้รับเกียรติจากท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มาร่วมเป็นประธานในพิธี และกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “บทบาทผู้นำ มุ่งสู่การลงมือแก้ปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

🌏 👫 มาร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงให้โลกของเราด้วยกันนะคะ

#GCNT #GCNTForum2021