แม็คโคร มีเรื่องราวดีๆ ของผู้จัดการทั่วไปสาขาเพชรบูรณ์ มาแบ่งปันเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับพนักงาน

โดย คุณขวัญใจ สุทธิบุตร ผู้จัดการทั่วไปสาขาเพชรบูรณ์ หรือคุณแอ๋ว ถือเป็นผู้หญิงที่มีความสวย ฉลาดเลือก ฉลาดคิด และละเอียดรอบคอบแบบมืออาชีพ นอกจากรับผิดชอบงานในสาขาแล้ว คุณแอ๋วเองยังมีส่วนสำคัญในการรับผิดชอบต่อสังคม โดยการรับเชิญจากหน่วยงานราชการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบ การณ์ จากการทำงานมากว่า 30 ปี เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดอย่างต่อเนื่องซึ่งตอนนี้ต้องขอบอกเลยว่าพี่แอ๋วของเราถือเป็นนักพูดคิวทองคนหนึ่งของจังหวัด

และเมื่อเร็วๆ นี้ ยังได้รับเชิญจากสำนักงานแรงงานจังหวัดฯ เพื่อเป็นวิทยากร ในการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การจัดสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฏหมายกำหนดของสถานประกอบกิจการในจังหวัดเพชรบูรณ์”

และยังเป็นวิทยากร เรื่อง การควบคุมและป้องกัน COVID -19 ในสถานประกอบการ เนื่องจากแม็คโครสาขาเพชรบูรณ์ ได้มีการดำเนินการป้องกันกับพนักงาน และผู้มาใช้บริการ อย่างเข้มงวดและได้มาตรฐาน เพื่อที่จะให้ทุกสถานประกอบการภายในจังหวัดเพชรบูรณ์นำกลับไปใช้ปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของพนักงานและลูกค้าที่มาใช้บริการ เกิดความมั่นใจกับระบบคัดกรองที่ปลอดภัย

คุณแอ๋ว ได้เล่าให้ฟังว่า “ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ที่ได้ทำงานที่แม็คโคร พี่เองได้ยึดมั่นมาตลอด คือ นโยบายของบริษัท ที่ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งพี่ภูมิใจกับสิ่งที่พี่ทำ การได้มีโอกาสไปเป็นวิทยากรรับเชิญ ให้กับหน่วยงานราชการและชุมชนทั่วไปอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นศักยภาพของแม็คโครที่ทำประโยชน์เพื่อชุมชนและสังคมตามเจตนารมณ์ของบริษัท โดย พี่ยึดหลัก 3 C

C=Country
C=Community
C=Company

คุณแอ๋วเล่าอีกว่า เป็นคนที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และมองเห็นในทุกๆ โอกาส พร้อมกล้าที่จะตัดสินใจและเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นแรงขับเคลื่อน และที่สำคัญพี่ต้องสร้าง ความน่าเชื่อถือ ให้อยู่ในใจทุกคนได้ ไม่ว่าจะเป็น ลูกค้า หรือพนักงานในองค์กรเอง ต้องทำให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเราและองค์กรของเรา เพราะความเชื่อมั่นจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการสร้างบรรยากาศของ Teamwork ทำให้คนภายในทำงานด้วยความเชื่อมั่นในองค์กร และทำให้คนภายนอกเกิดความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการของเรา สร้างองค์กรและธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

Cr:ทีมสื่อสารองค์กรแม็คโคร