ซีพี-เมจิ ร่วมกับ จ.ปทุมธานี ปล่อยพันธุ์ปลา 5 แสนตัว เพิ่มสัตว์น้ำ “วันประมงแห่งชาติ”

คุณธีรทัศน์ ศิริแดง ประมงจังหวัดปทุมธานี และคุณสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอหนองเสือ ร่วมกับ ภาครัฐ ภาคเอกชน อาทิ ซีพี-เมจิ และชาวปทุมธานี จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 500,000 ตัว ณ ท่าน้ำวัดธรรมราษฎร์เจริญผล ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ เชิญชวนงดการจับสัตว์น้ำทุกชนิดในวันประมงแห่งชาติ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและฟื้นฟูให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน นอกจากจะเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำแล้ว ยังเป็นแหล่งอาหารของชาวชุมชนด้วย

ในการนี้ คุณวิวัฒน์ ภูมิพิทักษ์กุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซีพี-เมจิ เป็นตัวแทนบริษัทฯ สนับสนุนผลิตภัณฑ์นมเมจิคุณภาพแก่ผู้ร่วมงาน เพื่อสร้างเสริมความแข็งแรงให้แก่ร่างกายและเป็นกำลังใจในการทำความดีต่อไป โดยมี ประมงจังหวัดปทุมธานี รับมอบ