กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร จัดอบรมพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อวันที่ 29 พ.ย.2562 กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจรได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักกฎหมายเครือเจริญโภคภัณฑ์ และสำนักกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ CPF มาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร ณ ห้องประชุม สำนักงานตรอกจันทน์ โดยมี คุณจิระศักดิ์ เสงี่ยมกิตติกุล และ คุณขุนศรี ทองย้อย ประธานคณะผู้บริหาร เป็นประธานเปิดการสัมมนาและร่วมรับฟังการบรรยาย มีผู้บริหารและพนักงานเข้ารับฟังและได้ร่วมกันทำ Workshop Personal Data Inventory ทั้งนี้เพื่อมุ่งมั่นให้การดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Cr:เดชนะ นะที