เจียไต๋ คว้ารางวัลองค์กรดีเด่น ด้านนวัตกรรมล้ำหน้า เกษตรกรรมไทย

คุณกรกนก ฉันทกิจวัฒนา รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร เป็นตัวแทนเข้ารับโล่รางวัลเกียรติคุณ “องค์กรดีเด่น” ด้าน “นวัตกรรมล้ำหน้า เกษตรกรรมไทย” จากสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย โดยมี ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานมอบรางวัล

โดยเจียไต๋ มีการพัฒนานำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆมาใช้เพื่อยกระดับการทำเกษตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีทีมวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชที่แข็งแกร่งเพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์คุณภาพเจียไต๋ มีระบบโรงเรือนอัจฉริยะ และพัฒนาการโดรนเพื่อการเกษตร รวมไปถึงการสร้างแอปพลิเคชัน Chia Tai Fun เพื่อสอนการเพาะปลูกให้เข้าใจง่าย เพื่อส่งมอบนวัตกรรมการเกษตร เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าอย่างยั่งยืนเพื่อคนไทยตลอดจนผู้คนทั่วทั้งภูมิภาค

Cr:PR ChiaTai