ซีพีแรม(ลาดหลุมแก้ว) เดินหน้าปลูกจิตสำนึกเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ซีพีแรม จำกัด(ลาดหลุมแก้ว) จัดงาน CPRAM GREEN LIFE PROJECT โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน อาทิ คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สำนักกลยุทธ์และความยั่งยืน สำนักกลยุทธ์งานบุคคล สำนักประกันคุณภาพ สำนักเทคโนโลยีและนวัตกรรม ฝ่ายเกษตรและภูมิทัศน์ ฝ่ายธุรการ(ลาดหลุมแก้ว) และหน่วยงานอื่นๆ

โดยภายในงานมีการออกบูธและกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ กิจกรรม Zero waste Station แยกขยะให้ถูกต้อง, กิจกรรม Art Gallery ด้านพลังงาน, กิจกรรมเพ้นท์ถุงผ้า,กิจกรรมสอนปลูกผักและทำน้ำหมัก, กิจกรรมทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ, กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง Food Waste และตลาดนัด Green Market รวบรวมร้านค้าที่ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่า และรักษาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อไป ณ บริเวณสวนนนทรี ซีพีแรม (ลาดหลุมแก้ว)

Cr:Pr CPRAM