โครงการธรรมชาติปลอดภัย เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมโครงการส่งสัตว์ป่าคืนวนา เพื่อป่าที่สมบูรณ์ ซึ่งเป็นการปล่อยสัตว์ป่าคืนเขื่อนครั้งแรกของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา โครงการธรรมชาติปลอดภัย เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสนับสนุนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16 และเครือข่ายในพื้นที่จัดโครงการ “ส่งสัตว์ป่าคืนวนา เพื่อป่าที่สมบูรณ์” ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา เชียงใหม่ เพื่อเร่งฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่า และสร้างสมดุลระบบนิเวศ

กิจกรรมปล่อยสัตว์ป่าครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นประธานเปิดงาน โดยมีการปล่อยสัตว์ป่าคืนธรรมชาติ 2 จุด คือ วัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล และบริเวณผ่าช่อ เหนือเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล รวมสัตว์ป่าทั้งหมด 9 ชนิด จำนวน 636 ตัว

ทั้งนี้พื้นที่ปล่อยสัตว์ป่าทั้ง 2 จุด ซึ่งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา เป็นพื้นที่อนุรักษ์ที่มีสภาพสมบูรณ์ มีปัจจัยแวดล้อมที่เหมาะสมในการดำรงชีวิต และเป็นถิ่นอาศัยของสัตว์ป่า นอกจากนี้ยังมีการลาดตระเวน ดูแลป้องกันพื้นที่อย่างเข้มแข็ง อีกทั้งองค์กรเครือข่าย พระภิกษุสงฆ์ และประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือและมีทัศนคติที่ดีต่อการอนุรักษ์สัตว์ป่า

ภายในงานยังมีกิจกรรมกล่าวคำปฎิภาณและส่งมอบอาวุธปืนคืนจากชุมชน พร้อมร่วมกันปลูกพืชอาหารสัตว์ป่า และทำโป่งเทียมเพื่อเป็นแหล่งอาหารให้กับสัตว์ป่าที่ปล่อย รวมทั้งปล่อยปลาลงสู่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลจำนวน 50,000 ตัว