ซีพีเอฟคัดเลือกรางวัล 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืนเพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์โครงการด้านสังคม

เป็นอีกความตั้งใจของซีพีเอฟในการส่งเสริมพนักงานสร้างสรรค์โครงการสังคม โดยซีพีเอฟได้จัดให้มีการประกวดโครงการ 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน

และเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม2562ที่ผ่านมาคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกรางวัล 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน ซีพีเอฟ โดย คุณสุธี สมุทระประภูต เป็นประธานพร้อมด้วยที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ ได้แก่ ดร.ไชยยศ บุญญากิจ นักวิชาการอิสระ, คุณสมเจตนา ภาสกานนท์ ตัวแทนจากเครือซีพี, คุณสุปรี เบ้าสิงห์สวย ตัวแทนจากมูลนิธิเจริญโภคภัณ์พัฒนาชีวิตชนบท, คุณชยุตม์ กฤษอร่ามเรือง จากสำนักนวัตกรรมซีพีเอฟ และคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนจากสายธุรกิจต่างๆ ของบริษัทฯ ประชุมนัดแรก เรื่องการพิจารณาคัดเลือกโครงการที่เข้าร่วมประกวด “รางวัล 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน” เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืน

โดยปีนี้ มีโครงการเข้าประกวด 60 โครงการ มากกว่าปี 2561 ซึ่งมีโครงการเข้าประกวด 39 โครงการ สำหรับโครงการที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รอบที่ 2 คณะกรรมการฯ จะลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการ และประกาศผลรางวัลในเดือน ธ.ค. นี้

Cr:PR CPF