รมต.กระทรวงเกษตร สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชม KPI

คุณเอมานูเอล แมนนี่ แฟนติน ปินอย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และคณะ เข้าเยี่ยมชม บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด หรือ KPI ในโอกาสการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยมี คุณสกล ชีวะโกเศรษฐ รองประธานกรรมการ ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ พร้อมด้วย คุณสมชาย ไพบูลย์พลาย้อย รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และคุณภูมิชัย ตรัยดลานนท์ รองกรรมการผู้จัดการ KPI ให้การต้อนรับ ณ บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ