ซีพีแลนด์เดินหน้าโครงการ Care the Whale ขยะล่องหน สร้าง ”วาฬ” ไว้หน้าอาคารฟอร์จูนชวนคนมาแยกขยะก่อนทิ้งให้ถูกประเภท

สืบเนื่องจากซีพีแลนด์ซึ่งเป็นองค์กรของเครือซีพีที่ทำกิจการอยู่บนถนนรัชดาฯ โดยมีเป้าหมาย แนวทางการดำเนินการจัดการขยะภายในอาคารฟอร์จูนทาวน์เพื่อกำจัดขยะให้หายไป และได้เข้าร่วมเป็น1ใน14องค์กรภาคธุรกิจในการผลักดันโครงการ Care The Whale ขยะล่องหน เพื่อรณรงค์คนทำงาน ผู้สัญจรหรือใช้ชีวิตบนถนนรัชดาภิเษกช่วยกันจัดการขยะรูปแบบต่างๆให้หมดไป

เพื่อเป็นการชักชวนผู้ใช้อาคารฟอร์จูนทาวน์ร่วมด้วยช่วยกันจัดการกับขยะ โดยการสร้างโครงร่างของวาฬขึ้นมาเพื่อชวนพนักงานในอาคาร ผู้มาใช้บริการจัดการขยะ ซึ่งเป็นผลงานของคุณวินัย ฉายาแมคไกรเวอร์ของซีพีแลนด์

ซีพีแลนด์ชวนชาวซีพีที่ทำงานอยู่ในอาคารฟอร์จูนและผู้มาใช้บริการช่วยกันทำให้ขยะหายไปโดยเริ่มจากตัวเราเองพกถุงผ้า แก้วน้ำใช้ซ้ำได้ ลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง วาฬและทุกชีวิตปลอดภัย

Cr:คุณเปิ้ล ศาลิดา