คณะผู้บริหาร บมจ. ซีพี ออลล์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน 

คุณณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด กรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ , คุณโตมร จันทรา ผู้จัดการทั่วไป บมจ. ซีพี ออลล์ , คุณวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ นำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ สถิตเป็นมิ่งขวัญ ของพสกนิกรชาวไทยยิ่งยืนนานตลอดไป ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง