ขอเชิญชาวซีพีเข้าร่วมฟังรายการเสวนา “ไขความลับ – จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง กับโครงการพอใจวันเดียว” มาสร้างแรงบันดาลใจไปด้วยกันในวันที่ 22 ก.พ. 65

CPLI ร่วมกับ สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ขอเชิญชาวซีพีร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารและนวัตกรของกลุ่มธุรกิจในเครือซีพี ทั้งไทยและต่างประเทศ ในงานเสวนา “ไขความลับ – จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง กับโครงการพอใจวันเดียว” พบกับ

  • คุณเจริญ แก้วสุกใส รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพีแรม จำกัด
  • คุณคั่งหยินผิง Director of Enterprise Management Office of Northern Area, Senior Vice President Northern Area
  • คุณสมใจ สุริยาสิน ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารโครงการปรับเปลี่ยนร้านค้าโชห่วย บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด
  • คุณเมธี สมพลกรัง วิศวกรชำแหละไก่อัตโนมัติ บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)

ในวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2202 เวลา 13.30 – 16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM

งานนี้ฟรีและรับจำนวนจำกัดนะคะ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานโดยการ Scan QR CODE หรือคลิก >> https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=FY4wjIAUaEGu17D3oTUglX6ww_jdx1tBlUoAkHqySAhURVE0S1BEQUtZSU9YRjJVSjJJQ1BZTktIQy4u&qrcode=true