ศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตร มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทนำเยาวชนโครงการทุนนักเรียนตชด.บำเพ็ญประโยชน์ช่วยงานบุญกฐินวัดอ่างหิน ใกล้ศูนย์ฝึกฯ ห้วยทราย เพชรบุรี

นอกเหนือจากการเป็นนักเรียนทุนโรงเรียนตชด.เรียนหนังสือที่โรงเรียนไกลกังวล และฝึกฝนการทำการเกษตรอยู่ที่ศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตรแล้ว มูลนิธิฯยังเสริมสร้างทักษะทางสังคมให้น้องๆออกไปทำงานช่วยเหลือสังคม ไปช่วยงานบุญกฐินวัดอ่างหิน ใกล้ศูนย์ฝึกฯ ห้วยทราย เพชรบุรี เพื่อปลูกฝังเรื่องการเป็นพลเมืองดีต่อไป