การศึกษา เศรษฐกิจ ท่องเที่ยว เกษตร ของไทยจะไปต่ออย่างไร…. จะฟื้นฟู อย่างไรให้ประเทศไทยไปต่อได้… CEO เครือซีพี มีคำตอบ

#วิสัยทัศน์ซีอีโอเครือซีพี
#ประเทศไทยจะไปต่อได้อย่างไร