ความคิดเห็นชาวอเมริกันต่อการผลิตเนื้อไก่กับความยั่งยืน

The National Chicken Council (NCC) ในสหรัฐฯได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นชาวอเมริกัน 1,000 คนต่อการผลิตเนื้อไก่กับความยั่งยืน
(ดูรายละเอียดที่ www.chickenusa.org)

ผลการสำรวจที่น่าสนใจ
• รสชาติ และราคาเป็น 2 ปัจจัยสำคัญต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเนื้อไก่ (82% และ 65% ตามลำดับ) ขณะที่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญใกล้เคียงกับสวัสดิภาพสัตว์ (34% และ 37% ตามลำดับ)
อย่างไรก็ตาม หากเป็นผู้บริโภคกลุ่มผู้ที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหาร (Food eVangelist) จะจัดให้ความยั่งยืนเป็นประเด็นที่มีความสำคัญที่สุด (52%)

• ประเด็นที่เกี่ยวกับความยั่งยืนในการผลิตเนื้อไก่ ได้แก่ สวัสดิภาพสัตว์ การใช้น้ำ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และผลกระทบต่อน้ำสะอาด

• 49% จะทานเนื้อไก่มากขึ้น หากทราบว่ามีความยั่งยืนสูงกว่าเนื้อสัตว์ประเภทอื่น

• ผู้บริโภคประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการผลิตเนื้อไก่ใกล้เคียงกับการผลิตเนื้อวัวและเนื้อหมู สิ่งแวดล้อม โดยผู้บริโภค 66% จัดให้เนื้อไก่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งใกล้เคียงกับเนื้อหมู (68%) และเนื้อวัว (71%) ซึ่งแสดงว่าผู้บริโภคไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของการผลิตเนื้อไก่ต่อสิ่งแวดล้อม

• ผู้บริโภคเชื่อถือความเห็นของแพทย์มากที่สุด (67%) รองลงมา คือ นักวิจัยของมหาวิทยาลัย (60%) หน่วยงานด้านความปลอดภัยอาหารของภาครัฐ (50%) ขณะที่เชื่อถือข้อมูลของผู้ผลิตอาหารเพียง 31% และความเชื่อถือต่อความเห็นของนักวิจัยของบริษัทธุรกิจจะต่ำที่สุด (28%)

—————————————–