กลุ่มทรู นำ Smart Early Warning สนับสนุนโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพื้นที่ป่ารอยต่อภาคตะวันออก

พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี และรองประธานกรรมการในคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ในภาคตะวันออก เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดตั้งเครือข่ายร่วมเฝ้าระวังช้างป่าผ่าน ระบบ Smart Early Warning ซึ่งพัฒนาโดยกลุ่มทรู         โดยคุณประพาฬพงษ์ มากนวล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ทรูปลูกปัญญา และทีมงานจาก True Innovation พร้อมด้วย ดร.ศุภกิต วินิจพรสวรรค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่า ตัวแทนจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และดร.รอยบุญ รัศมีเทศ รองผู้อำนวยการ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ พร้อมด้วยตัวแทนชุมชน จาก 5 จังหวัดประกอบด้วย ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา จันทบุรี และสระแก้ว จำนวน 32 คน เข้าร่วม

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติให้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นศูนย์บัญชาการ สั่งการผ่านหัวหน้าชุดเฝ้าระวังประจำจังหวัด แจ้งเตือนการพบช้างในระบบ ไปยังผู้นำชุมชน จากนั้นผู้นำชุมชนจะแจ้งเตือนทีมผลักดันช้างและชุมชนในพื้นที่ในการเฝ้าระวังช้างป่าต่อไป

ทีมทรู ได้สาธิตการทำงานของระบบ Cloud และแอปพลิเคชั่น Smart Adventure แจ้งเตือน โดยหัวหน้าชุดประจำจังหวัดของเขตรักษาพันธุ์ฯ ในแต่ละจังหวัด และชุมชนได้ร่วมทดลองสั่งการและตอบรับระบบแจ้งเตือน เป็นที่เรียบร้อย

พร้อมกันนี้ ทรูได้ส่งมอบอุปกรณ์สื่อสารเพื่อใช้ในการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ และชุมชน พร้อมสร้างกลุ่มสื่อสารของแต่ละจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติการ ของระบบ Smart Early Warning อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อโครงการอีกด้วย

กลุ่มทรูดำเนินการพัฒนาขยายผลความสำเร็จของระบบ Smart Early Warning ซึ่งดำเนินการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาตั้งแต่ปี 2561 มาสู่พื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ภาคตะวันออก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับช้างป่า อยู่ในขั้นวิกฤติ โดยเมื่อเดือนมีนาคมของปีนี้ ทรูได้เริ่มขยายเสาสัญญาณ และติดตั้งกล้องทั้งหมด 36 จุด ครอบคลุมด่านช้างที่เป็นจุดวิกฤติตามหมู่บ้านในโครงการคชานุรักษ์ โดยกล้องจะส่งภาพเข้าระบบ Cloud แจ้งเตือนการเข้าออกของช้างตามด่านต่างๆ เจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง จะดำเนินการแจ้งเตือนไปยังชุมชนต่อไป

Cr.True Plook Panya