ชวนเพื่อนๆ พนักงานชาวทรู ร่วมกัน “Say No to Plastic Bottles” งด ลด เลิก ใช้พลาสติกเพื่อโลกที่ดีกว่า เริ่มต้นได้ง่ายๆ ที่อาคารทรู ทาวเวอร์ของพวกเรา

คลิก https://bit.ly/3tD0As2