กลุ่มทรู ร่วมลงนาม MOU กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม นำศักยภาพเทคโนโลยีดิจิทัล เสริมแกร่งวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคมทั่วประเทศ ดึงแพลตฟอร์ม ทรู เมอร์ชันต์ องค์ความรู้ธนาคารชุมชน พร้อมสื่อในเครือทรูสนับสนุนภารกิจ


โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ – คุณจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริม สนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม และกลุ่มกิจการเพื่อสังคม ระหว่าง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม โดย คุณนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการ และกลุ่มทรู โดย คุณพีรธน เกษมศรี ณ อยุธยา หัวหน้าคณะผู้บริหารด้าน Strategic Content & Public Affairs พร้อมด้วย 16 องค์กรจากภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน โดยกลุ่มทรู เป็นหนึ่งในสี่องค์กรเอกชนที่ได้รับคัดเลือกให้ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจและกลุ่มกิจการเพื่อสังคมแบบบูรณาการ ตั้งแต่ระดับนโยบายถึงระดับปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน ซึ่งจะนำศักยภาพนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลของกลุ่มทรู ในฐานะผู้นำดิจิทัลไลฟ์สไตล์ มาร่วมสนับสนุนภารกิจในครั้งนี้ ได้แก่

• เปิดให้วิสาหกิจเพื่อสังคม และกลุ่มกิจการเพื่อสังคม ใช้แพลตฟอร์ม ทรู เมอร์ชันต์ (True Merchant) แอปพลิเคชันผู้ช่วยร้านค้ายุคดิจิทัล สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ต้องลงทุนเพิ่ม สะดวกสบายด้วยเครื่องมือช่วยวิเคราะห์สรุปยอดขายได้ทันที และมีสื่อโปรโมทร้านค้าครบวงจร ซึ่งจะทำให้ร้านค้ามียอดขาย และกำไรเพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมการซื้อ-ขายได้ทันที ปลอดภัย แบบไม่ต้องใช้เงินสด ผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท (True Money Wallet) ซึ่งขณะนี้มีวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมแพลตฟอร์มดังกล่าว อาทิ กลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านสวายสอ จ.บุรีรัมย์ และกลุ่มผ้าครามใจดี ที่รวมกลุ่มคนเปราะบางในจ.สกลนคร กว่า 30 ครอบครัว ผลิตและจำหน่ายหน้ากากอนามัยจากผ้าคราม

• แบ่งปันองค์ความรู้ในการสร้างแหล่งเงินทุนหมุนเวียนจากเงินของสมาชิกในรูปแบบธนาคารชุมชน หรือธนาคารสัจจะ ที่นำไปใช้ประกอบอาชีพและช่วยแก้ปัญหาภาระหนี้สินแก่สมาชิก ซึ่งปัจจุบัน กลุ่มทรู ประสบผลสำเร็จในการจัดตั้งธนาคารชุมชนออทิสติกใน จ.พิษณุโลก ชลบุรี และกรุงเทพมหานคร เกิดแหล่งเงินทุนรวมกว่า 2 ล้านบาท

• สนับสนุนการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของวิสาหกิจเพื่อสังคม และกลุ่มกิจการเพื่อสังคม ผ่านช่องทางต่างๆ ของกลุ่มทรู ทั้งสื่อออนไลน์ และออฟไลน์ อาทิ เว็บไซต์ โซเชียล มีเดีย ทรูวิชั่นส์ และดิจิทัลโปสเตอร์ในทรูช็อป

ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าว สะท้อนความมุ่งมั่นของกลุ่มทรู ในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดหลักปฏิบัติภายใต้กรอบ 3H’s มาอย่างต่อเนื่องประกอบด้วย Heart – มุ่งมั่นทำธุรกิจด้วยใจที่ยั่งยืน Health – มุ่งมั่นสร้างสังคมที่ยั่งยืน และ Home – มุ่งมั่นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

Cr.TRUE