กลุ่มทรู รวมพลังบำเพ็ญสาธารณประโยน์ ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

กรุงเทพฯ 26 พฤศจิกายน 2564 – เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2564 กลุ่มทรู โดย นายวาที เปาทอง หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านกฎหมาย พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสากว่า 100 คน ร่วมแรงร่วมใจทำกิจกรรมบำเพ็ญความดี ทำประโยชน์เพื่อสังคม ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งในโอกาสนี้ สำนักงานเขตห้วยขวาง โดย นายธีระชัย อินทร์สุวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาด ได้นำเจ้าหน้าที่จิตอาสา มารวมพลังร่วมทำความสะอาด ล้างถนน เก็บขยะ ปรับปรุงทัศนียภาพ บริเวณทางเดินเท้าถนนรัชดาภิเษก หน้าตึกทรู ทาวเวอร์ และคลองยายสุ่น ให้สวยงามสะอาดตายิ่งขึ้น

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของกลุ่มทรู ที่ได้แสดงพลังแห่งความสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ให้แก่สังคมและชุมชน โดยจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 พร้อมกับกลุ่มธุรกิจในเครือเจริญโภคภัณฑ์ทั่วประเทศ