ทรูปลูกปัญญา จัดประชุมเชิงปฎิบัติการประจำปี 2565 แก่ผู้อำนวยการและคณะครู กลุ่มโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ และ โรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญา

27 กรกฎาคม 2565 : ทรูปลูกปัญญา จัดประชุมเชิงปฎิบัติการประจำปี 2565 แก่ผู้อำนวยการและคณะครู กลุ่มโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ และ โรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญา จำนวน 58 โรงเรียน เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2564 และนำเสนอแนวทางการดำเนินการกิจกรรมต่างๆในปีการศึกษา 2565 ผ่านแพลตฟอร์มประชุมออนไลน์ true VROOM

โดยคุณประพาฬพงษ์ มากนวล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู กล่าวต้อนรับผู้บริหาร และชี้แจงนโยบายการดำเนินงาน ขับเคลื่อนยกระดับการศึกษาในปีนี้ และคณะทำงานได้รายงานผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีหลากหลายกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จ และต่อยอดอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ โครงการเมื่อโลกเปลี่ยนครูต้องปรับด้วย Online Active Learning และ English is My Crush!! หลักสูตรเรียนรู้การสอนภาษาอังกฤษยุค New Normal

ส่วนแนวทางการดำเนินการกิจกรรมต่างๆในปีการศึกษา 2565 ได้ขยายผลต่อยอดหลักสูตรอบรมเสริมทักษะให้แก่บุคลากรในการจัดการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมบูรณาการในด้านต่างๆกับโครงการ รู้ทันโลกออนไลน์ ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อมด้วยโรงเรียนสีเขียวและอาชีพในฝันกับไอดอล

โดยโปรเจกต์ไฮไลต์สำคัญที่สุดของปีนี้ ทรูปลูกปัญญาร่วมกับทีมวิทยากรมากประสบการณ์นำทีมโดยอาจารย์ บัณฑิษฐ์ พันศิริ ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์
และอาจารย์หสต์กมล ดวงมณี จากโครงการ English We Can ของทรูปลูกปัญญา ได้ออกแบบหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเข้ากับแอปพลิเคชั่นเพื่อการศึกษาสำหรับการสื่อสารสมัยใหม่หลากหลายรูปแบบ มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดทักษะฟังพูดอ่านเขียนและสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษด้วย Magic Phonics Wand ภายใต้โครงการ English is My Crush

สุดท้ายนี้ ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญาทุกท่าน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงและส่งผลสัมฤทธิ์ต่อนักเรียนอย่างยั่งยืนต่อไป

กลุ่มทรูพร้อมเคียงข้างการศึกษาไทย และพร้อมพัฒนาบุคลากรรวมถึงเยาวชนของประเทศไทยให้มีอนาคตก้าวไกลอย่างยั่งยืน

#โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ #โรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญา #ทรูปลูกปัญญา