ฟังแนวคิดยุทธศาสตร์ CONNEXT ED กับการผนึกกำลังครั้งสำคัญของทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับการศึกษาไทยให้ก้าวไกลกว่าเดิม โดยคุณศุภชัย เจียรวนนท์

ถ้าการศึกษา พัฒนาไม่ทันอนาคต วันข้างหน้าเด็กไทยของเราจะเป็นอย่างไร?

เชิญชวนชาวซีพีรับฟัง “คุณศุภชัย เจียรวนนท์” และแนวคิดยุทธศาสตร์ โครงการ CONNEXT ED การผนึกกำลังครั้งสำคัญของทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับการศึกษาไทยให้ก้าวไกลกว่าเดิม

#มูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์อีดี
#connextedfoundation
#educationreform