CP Innovation for Sustainability Center เปิดบ้านจุดประกายฝัน สร้างแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นวัยทำงานให้กับน้องๆ มัธยมปลายจากโรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน (CIS)

เมื่อเร็วๆ นี้ น้องๆ นักเรียนชั้นมัธยมปลายจากโรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน (CIS) ได้เข้าศึกษาเรียนรู้ และสัมผัสประสบการณ์ความเป็นมา และหลักในการดำเนินธุรกิจตามหลักปรัชญา 3 ประโยชน์ ของเครือฯ รวมไปถึงการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจที่หลายหลายภายในเครือฯ ผ่านศูนย์แสดงนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเครือเจริญโภคภัณฑ์ ชั้น 6 อาคารพิกาซัส ทรูดิจิตอลพาร์ค โดยตลอดการรับชมรอบๆ ศูนย์ น้องๆ ได้ทดลองสัมผัสและเรียนรู้กับเรื่องราวและประสบการณ์ผ่านอุปกรณ์ในโซนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางการดำเนินธุรกิจของเครือฯ ยุทธศาสตร์การบริหารด้านความยั่งยืน ด้านการศึกษา Smart farm และการลงทุนในอนาคต ซึ่งล้วนแต่จะเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้น้องๆ ได้เข้าใจถึงหลักการดำเนินธุรกิจของเครือฯ และบริษัทในเครือฯ มากยิ่งขึ้น และเป็นอีกหนึ่งในการสร้างแรงบัลดาลในการค้นหาตัวตนเพื่อสานฝันสู่วัยทำงานในอนาคตต่อไป

สำหรับเพื่อนพนักงานที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าชม CP innovation for Sustainability Center หรือ ศูนย์แสดงนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ที่ http://bitly.ws/sSaF หรือ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/wearecp