เปิดโลกความรู้เชิงวิชาการกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิคับคั่ง เพื่อก้าวสู่ศตวรรษใหม่ ในงาน CP Symposium 2022 วันที่ 9-11 พ.ย. นี้

💚’การประชุมวิชาการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ 2022′ หรือ ‘CP Symposium 2022’💚

🔭มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ สร้างสรรค์ความรู้และวิทยาการ เพื่อก้าวสู่ศตวรรษใหม่กัน

📌เตรียมพบกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่จะมาถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาการ 💡เสริมทัพด้วยผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ในเครือฯ และนักวิชาการชั้นนำของไทย ที่มาร่วมเวที

ในวันที่ 9 พ.ย. 2022 ตั้งแต่ 9.00 น. เป็นต้นไป

ได้ที่เพจ We are CP

หรือลงทะเบียนรับชมถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ ไปยังซีพีทุกประเทศ

ผ่าน CP Connect / https://www.cpinno.net/th/symposium

(ที่นั่ง ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เต็มแล้ว)

ข้อมูลเพิ่มเติม