homepage

การแจกจ่ายหน้ากากอนามัยฟรี ซีพี ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค. เวลา 18.00 น. แจกจ่าย 3,445,200 ชิ้น จากยอดการผลิตรวม 4,027,600 ชิ้น # อยู่ระหว่างจัดส่งไปยัง รพ. ทั่วประเทศจำนวน 453,600 ชิ้น # จะบันทึกยอดเมื่อส่งถึงมือผู้รับ # ไม่รับรวม รพ. ที่ได้รับมากกว่า 1 ครั้ง

กิจกรรมพนักงานและสังคม

CP Innovation Exposition